اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌های استانی سال 1401

اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌های استانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در سال 1401

معاونت مبلغ مصوب (میلیون ریال)
هنرهای سنتی و صنایع‌دستی 40350
میراث‌فرهنگی 115300
گردشگری، سرمایه‌گذاری و تامین منابع 111860
جمع 267510
دکمه بازگشت به بالا