اطلاعات پرسنل

اطلاعات پرسنل اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌جنوبی
برای تماس از خارج اداره‌کل با تلفن گویا شماره 31751000 و برای ارتباط مستقیم با شماره‌گیری (شماره داخلی+3175) امکان برقراری ارتباط وجود دارد.
به عنوان مثال برای تماس با مسئول امور اداری با داخلی 1022 می بایست 31751022 را شماره‌گیری نمایید.
(کد تلفن استان خراسان جنوبی: 056)

برای جستجو در فهرست کاربران، ار کادر زیر استفاده نمایید:
نام و نام خانوادگیسمت
شماره داخلی
پست الکترونیک
اپراتور
1000
سرور فکس
1009 - 1008
حوزه مدیرکل
کاظم جعفری‌سهل‌آبادمسئول دفتر
1002 - 1001
حجت برفیمسئول دفتر
1003 - 1001
فاطمه اسکندریکارشناس پیگیری و هماهنگی امور شهرستانها
1004
حوزه حراست
مجید کرمانی‌پوررییس حراست
1005
محمد صابریکارشناس حراست
1006
دفتر آمار و فناوری‌اطلاعات
سیدمحمدهادی انوریسرپرست فناوری اطلاعات
1010
info[AT]skchto.ir
نغمه فرخیکارشناس فناوری اطلاعات
1011
روح‌اله دیمه‌ورکارشناس فناوری اطلاعات
1012
مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی
محمود بستانیسرپرست روابط عمومی1015pr[AT]skchto.ir
سمیه محمدیکارشناس روابط عمومی1016
سیدمجید محمدیکارشناس روابط عمومی1017
رباب مشتاقیمسئول کتابخانه شادروان سلطانی1018
Development and Management Deputy
سیداحمد برآبادیمعاون توسعه مدیریت1020
آقای نوفرستیذیحساب1095
آقای حسین‌پوردیوان محاسبات1096
فاطمه خسرویمسئول امور اداری1022
فاطمه‌زهرا قوسیکارگزین1023
ام‌البنین فضایلیکارشناس املاک1024
فاطمه آسیابانیمسئول دبیرخانه1025
راحله محمدعلی‌نژادمتصدی دبیرخانه1026
حسن رضا حسین‌زادهمسئول نقلیه1028
نادره علویمسئول امور مالی1030
سکینه عابدینیکارشناس امور مالی1031
ماهرخ رحیمیکارشناس امور مالی1032
مریم خسرویکارشناس امور مالی1033
فرزانه زربانکارشناس امور مالی1034
جواد زنگوییکارشناس امور مالی1035
ابوالفضل حسین‌پورکارشناس امور مالی1036
سیدمحمد منجگانیکارشناس امور مالی1037
علی دادورنژادمسئول کارپردازی1040
سیدمحمد حسینیکارشناس کارپردازی1041
سیده‌فاطمه نقرگیکارشناس کارپردازی1042
علیرضا مسافریمسئول امور حقوقی1045
حسین غضنفریکارشناس حقوقی1046
محمد سبزه‌کارمسئول امین اموالی1047
محمدصادق کاظمیکارشناس امین اموال1048
علی معتمدی - خانم هاشمیآبدارخانه - خدمات1099
معاونت میراث‌فرهنگی
وحید بهفرنژادمعاون میراث فرهنگی1050
پریسا جمشیدیکارشناس میراث فرهنگی1051
زهرا رضایی‌ملکوتیکارشناس میراث فرهنگی1052
طاهره مال‌اندوزکارشناس میراث فرهنگی1053
محمدعلی بزرگمهرکارشناس میراث فرهنگی1054
محمدرضا سروشکارشناس میراث فرهنگی1055
رقیه زعفرانلوکارشناس میراث فرهنگی1056
فریبا کاهنیکارشناس میراث فرهنگی1057
محمد فرجامیکارشناس میراث فرهنگی1059
معاونت گردشگری
مرتضی عربیمعاون گردشگری1060
حمید عطاریانکارشناس گردشگری1061
احسان درستکارکارشناس گردشگری1062
محمدحسن قلاسیکارشناس گردشگری1063
زهرا فرهادپورکارشناس گردشگری1064
فرزانه دیانیکارشناس گردشگری1065
مریم هاشمی‌گازارکارشناس گردشگری1066
اکرم کرم‌پورکارشناس گردشگری1067
معاونت صنایع‌دستی
حسنعلی فولادیمعاون صنایع دستی1070
امیر انوری‌مقدمکارشناس صنایع دستی1071
محمود دلخوشکارشناس صنایع دستی1072
محمد اصغریکارشناس صنایع دستی1073
زهره اسدپورکارشناس صنایع دستی1074
زهرا خراشادیزادهکارشناس صنایع دستی1075
رضا معتمدیمتصدی خدمات عمومی1079
Technical office
مرتضی سورگیمسئول دفتر فنی1080
حامد نداف‌مقدمکارشناس دفتر فنی1081
مهدی یوسفیکارشناس دفتر فنی1082
زهرا جلایریکارشناس دفتر فنی1083
دفتر تسهیلات
روح‌ا... حاجی‌پورمسئول دفتر تسهیلات1085
دفتر بازرسی
مهدی صادقیمسئول بازرسی1090
Birjand office
محمد جنتی‌فررییس اداره بیرجند1100
علیرضا نصرآبادیکارشناس1101
سمیه حسین‌آبادیکارشناس1102
سعید قاسمی‌فرکارشناس1103
محمدرضا ملاکیکارشناس1104
مهدیه سعیدیکارشناس1105
هاشم اتفاقیکارشناس1106
منصور سلیمانیکارشناس1107
فرزانه نخعیکارشناس1108
فاطمه هنرمندکارشناس1109
حسین عبدالهیکارشناس1110
Protection unit کارشناس1111
حمید عباس‌زادهرییس1120
علی صرافیانکارشناس1121
محمد نصرالهیکارشناس1122
مهدی اکبری کارشناس1123
حسین سروشکارشناس1124
روح‌ا... نصرالهیکارشناس1125
حسین خسرویکارشناس1126
حسین بذرافشانکارشناس1127
امیر فلاحتکارشناس1128
احمد کماچیکارشناس1129
کاظم نجاتیانسرپرست1130
رسول بهبهانیکارشناس1131
سمانه بندگیکارشناس1132
کاظم ترابیکارشناس1133
میثم زمانیانکارشناس1134
کاظم شبنم‌زادهسرپرست1140
علی شکرگزارکارشناس1141
حمید اورنگکارشناس1142
روح‌ا... صداقتکارشناس1143
حمید حلاج‌مقدمکارشناس1144
اقدس کرم‌پورکارشناس1145
سعید مختارنیاکارشناس1146
سعید سعیدپورکارشناس1147
جواد قنبریکارشناس1148
حسین شبانیسرپرست1150
عربشاهیکارشناس1151
محمد عربسرپرست1155
تقی عیدیکارشناس1156
جواد جمشیدیکارشناس1157
حسین یکتاکارشناس1158
هادی حق‌پناهسرپرست1160
جواد آتش‌پنجهکارشناس1161
سید امیر سلیمانیسرپرست1165
امیر حیدرنژادکارشناس1166
حسین غلامیکارشناس1167
زینب کاظمیکارشناس1168
امیراسماعیل شهسواریسرپرست1170
صاحب یوسفیکارشناس1171
سیدمهدی موسویکارشناس1172
علی صالحیمسئول1175
محسن رحیمیکارشناس1177
مجتبی جانفداکارشناس1178
عباس حبیبی‌برکوکسرپرست1180
سیدمهدی اعظمیکارشناس1181
محمدعلی خراشادیزادهمسئول امور رفاهی1185
مرکز کنترل1188
مهمانسرا1189
سیدعلی حسینیفرمانده یگان حفاظت1190
حسن لطیفیانکارشناس یگان1191
حامد برزگانیکارشناس یگان1192
حسین هادیانیکارشناس یگان1193
حمزه حمزهمسئول موزه‌ها1195
غلامحسین شعیبیکارشناس موزه‌ها1196
تکتم بهروشکارشناس موزه‌ها1197
جواد سیروسیکارشناس موزه‌ها1198
سیدغلامرضا منجگانیمتصدی بلیت الکترونیک1199
Back to top button
en_USEnglish