Immovable cultural heritage

مسجد عثمان ذوالنورین

معرفی اثر:
مسجد عثمان ذوالنورین در درون قلعه تاریخی طبس مسینا قرار دارد این مسجد شامل شبستانی ستوندار با چهار ستون است که از لحاظ نقشه بسیار دقیق در جای خود قرار گرفته اند ورود به داخل مسجد از طریق سردری با اطاق جناغی شکل امکان پذیر است بعد از سردر ورودی،مستقیماً فضای شبستان قرار دارد. در گذشته تمام ستونها و دیوارهای چهار طرف شبستان دارای نقاشیهای بسیار جالبی بوده که شامل نقوش گل و گیاه،نقوش اسلیمی و نقوش پرندگان می باشدکه نقاشیهای کمی در کنار محراب و بر روی یکی از ستونها باقی مانده و بقیه با اندودی از گچ پوشیده شده است. بر روی یکی از ستونهای مسجد تاریخ 1208 نوشته شده که نشان دهنده این است که بنا قبل از قاجار وجود داشته است.
موقعیت اثر: شهر طبس مسینا
قدمت بنا: قبل از قاجار شماره ثبت بنا:4657
تاریخ ثبت بنا:11/10/1380

Show More

Website manager

واحد آمار و فناوری اطلاعات - مدیر وب‌سایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی
Back to top button
en_USEnglish