سیداحمد برآبادی

سیداحمد برآبادی
سمت: معاون توسعه مدیریت

لیسانس علوم‌اجتماعی، فوق‌لیسانس مردم‌شناسی
تاریخ انتصاب: 1398/07/20
سنوات خدمت: 32سال

همکاران معاونت توسعه مدیریت:

فاطمه خسروی
فاطمه خسروی
کارشناس مسئول امور اداری
فاطمه‌زهرا قوسی حسین‌آباد
فاطمه‌زهرا قوسی حسین‌آباد
کارشناس بودجه، تشکیلات و تحول اداری
فاطمه آسیابانی
فاطمه آسیابانی
مسئول دبیرخانه
راحله محمدعلی‌نژاد
راحله محمدعلی‌نژاد
کارشناس دبیرخانه
علی معتمدی
علی معتمدی
خدمات
کنیزرضا هاشمی
کنیزرضا هاشمی
خدمات
زهرا طالبی
زهرا طالبی
خدمات
سیده‌نادره علوی
سیده‌نادره علوی
سرپرست امور مالی
جواد زنگویی
جواد زنگویی
کارشناس امور مالی
سیدمحمد منجگانی
سیدمحمد منجگانی
کارشناس امور مالی، رسیدگی اسناد و بهره‌وری
ابوالفضل حسین‌پور
ابوالفضل حسین‌پور
کارشناس امور مالی
سکینه عابدینی
سکینه عابدینی
کارشناس امور مالی
فرزانه زربان
فرزانه زربان
کارشناس امور مالی
مریم خسروی
مریم خسروی
حسابدار و امین‌اموال
علی دادورنژاد
علی دادورنژاد
مسئول کارپردازی
سیدمحمد حسینی
سیدمحمد حسینی
کارشناس کارپردازی
سیده‌فاطمه نقرگی
سیده‌فاطمه نقرگی
کارشناس کارپردازی
علیرضا مسافری
علیرضا مسافری
کارشناس مسئول امور حقوقی و املاک
محمدحسین غضنفری
محمدحسین غضنفری
کارشناس امور حقوقی
محمد سبزه‌کار
محمد سبزه‌کار
امین اموال و کارشناس تشکل‌های غیردولتی
محمدصادق کاظمی
محمدصادق کاظمی
کارشناس امین اموال
حسن‌رضا حسین‌زاده
حسن‌رضا حسین‌زاده
مسئول نقلیه
حسین روشندل
حسین روشندل
راننده
علی معصومی
علی معصومی
راننده

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت

شرح وظایف

Back to top button
en_USEnglish