سیدمحمدهادی انوری
سیدمحمدهادی انوری – مسئول روابط‌عمومی، آمار و فناوری‌اطلاعات
سیدمحمدهادی انوری
سمت: مسئول روابط‌عمومی، آمار و فناوری‌اطلاعات

پرسنل روابط‌عمومی:

سمیه محمدی
سمیه محمدی
کارشناس روابط‌عمومی
رباب مشتاقی
رباب مشتاقی
مسئول کتابخانه تخصصی شادروان سعید سلطانی
سیدمجید محمدی
سیدمجید محمدی
کارشناس روابط‌عمومی

معرفی و شرح وظایف روابط‌عمومی

روابط عمومی پل ارتباطی بین افراد جامعه و سازمان است و نقش هایی بزرگی چون ارتقا جایگاه ارباب رجوع، اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین، مخاطب مداری، گسترش درک عمومی از فعالیت های دولتی، ایجاد فضاهای هم اندیشی و تعامل و… دارد و مهم ترین نقش روابط عمومی مدیریت اطلاعاتی است.
جایگاه خاص روابط‌عمومی در رده کارهای مدیریتی و بخشی از اعمال مدیریت است.

اهم وظایف روابط عمومی:

  • اجرای سیاست های اطلاع رسانی دولت
  • همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکرد بخش های مختلف
  • پاسخگویی به ابهامات و اطلاع رسانی در خصوص دستگاه مربوطه
  • تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی سازمان
  • اجرای مناسب مراسم و مناسبت ها
  • ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولان دستگاه مربوطه از طریق برگزاری جلسات داخلی
  • نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه
  • افکار سنجی عمومی و دستگاهی
Back to top button
en_USEnglish