مرتضی سورگی

مرتضی سورگی
سمت: مسئول دفتر فنی

همکاران دفتر فنی:

حامد نداف‌مقدم
حامد نداف‌مقدم
کارشناس دفتر فنی
 مهدی یوسفی
مهدی یوسفی
کارشناس دفتر فنی
 زهرا جلایری
زهرا جلایری
کارشناس دفتر فنی

شرح وظایف دفتر فنی:

  • نظارت بر پروژه‌های عمرانی شهرستان‌های بیرجند، سربیشه، نهبندان، قاین، خوسف، زیرکوه، درمیان (تنظیم موافقت نامه های عمرانی، تهیه نقشه‌ها، متره و برآورد، نظارت و رسیدگی به اسناد مالی پیمانکاران)
  • بررسی طرح‌ها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی اداره‌کل و تعیین اولویت ها در برنامه های عمرانی اداره کل
  • تهیه لیست پروژه های سالیانه اولویت دار در شهرستانها با هماهنگی معاونت ها و روسای ادارت و نمایندگیهای شهرستانها
  • کنترل پروژه های عمرانی اداره‌کل و نظارت عالیه
  • مستندسازی و ذخیره فعالیت های عمرانی از آغاز تا بهره برداری و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت دسترسی لحظه ای به آمار و اطلاعات پروژه های عمرانی اداره‌‌کل
  • بررسی مستمر و پیگیری هزینه کرد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای
  • نظارت بر بهره برداری صحیح و نگهداشت تاسیسات و ساختمان اداره کل و شهرستانها و تهیه دستورالعمل های اجرایی مربوط
  • حضور در جلسات بررسی پیشنهادات قیمت پیمانکاران
Back to top button
en_USEnglish