Zirkoh; The land of four seasons
این شهرستان، درشمال شرق استان خراسان جنوبی واقع گردیده و از شمال به شهرستان خواف، از شرق با 150کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان همسایه و از جنوب به شهرستان درمیان و از غرب به شهرستان قاینات متصل و دارای وسعتی معادل 8058 کیلومترمربع است. این شهرستان دارای سه بخش و هر بخش دارای دو دهستان با جمعیتی معادل 41081 نفر بوده که بافت جمعیتی آن از شهرنشین، روستانشین و عشایر تشکیل شده است. وجود بازارچه مرزی یزدان به عنوان یکی از پتانسیل های رونق اقتصادی این شهرستان به حساب می آید.

تاریخچه
قدمت این شهرستان با توجه به شواهد موجود به دوران نوسنگی (هزاره های پنجم و ششم ق.م) برمی گردد. در دوران تاریخی نیز این منطقه آباد بوده و وجود محوطه هایی چون پُشته اَوِستا، پُشته گرد و اَنبَز پُشته در این شهرستان نشان از پوپایی این منطقه در دوره اشکانی و ساسانی دارد. در دوران اسلامی خصوصا قرون سوم و چهارم هجری، شهرستان زیرکوه پیشرفت های زیادی داشته و نشانه های این پیشرفت در محوطه های وسیع این دوره در جنوب شهرستان مشاهده می شود. اوج پیشرفت زیرکوه در دوران تیموری تا صفوی است که آثار این دوره را در محل های مختلف شهرستان چون زُردان، اَفین، شاهرخت، بَمرود، چاه اله داد و چاه رو مشاهده کرد.

Back to top button
en_USEnglish