میراث‌فرهنگی

5 بنای تاریخی خراسان جنوبی برای اجاره به مزایده گذاشته می شود

اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی 5 بنای تاریخی را برای اجاره با شرایط زیر به مزایده گذاشته است.

تمدید فراخوان مزایده اجاره 5 بنای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی خراسان جنوبی

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده اجاره با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری با کاربری تعیین شده به اشخاص، موسسات ، شرکت ها ،اتحادیه ها وتشکل های صنایع دستی واجد شرایط بومی به شرح ذیل اقدام نماید.

رردیف نام بنا تضمین شرکت در مزایده اجاره پایه سال اول کاربری
    1 خانه تاریخی اعتمادی نیا (بیرجند،بین حکیم نزاری 8و 10) 000/800/10 ریال 000/000/216ریال خانه نساجی سنتی
    2 خانه تاریخی کوزه گران(بیرجند،جمهوری 27 پلاک 17) 000/800/4ریال 000/000/96ریال خانه سفال
3 خانه تاریخی رائی فر(بیرجند، جمهوری 31 پلاک 3 000/800/4 000/000/96ریال خانه رو دوزی های سنتی
4  خانه تاریخی فیاض بخش (بشرویه، محله میان ده ،جنب مدرسه علمیه) 000/400/5 ریال 000/000/108ریال مرکز توسعه وترویج صنایع دستی
     5 خانه  تاریخی تقوی (نهبندان، خیابان یادگار امام) 000/800/10ریال 000/000/216ریال فعالیت های بوم گردی ،اقامتگاه ورستوران سنتی

لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد جهت شرکت در مزایده ودریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:www.setadiran.irfi به شماره فراخوان مراجعه نمایند. ضمنا شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ ودیعه رابه حساب شماره 4080026207955345بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و ضمانت نامه یا فیش مربوطه رابه آدرس بیرجند خ مدرس ،نبش مدرس23 واحد حقوقی وقراردادهای اداره کل تحویل نمایند.مهلت ومحل دریافت اسناد مزایده:پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 8/12/1401تا ساعت 14مورخ 25/12/1401 ارطریق سامانه ستاد به نشانی: www.setadiran.irfi دریافت نمایند.مهلت بازدید از ساعت 9 الی 14:30 مورخ 8/12/1401 لغایت 25/12/1401با هماهنگی معاونت صنایع دستی اداره کل می باشد. مهلت بار گذاری اسناد در سامانه خدمات الکترونیکی دولت تا ساعت 14:30 مورخ 17/1/1402 می باشد .اسناد مزایده راس ساعت 11 صبح مورخ 19/1/1402 با حضور اعضاء کمیسیون مزایده در محل سالن اجتماعات اداره کل بازگشایی وموضوع مزایده به بالاترین پیشنهاد واگذار خواهد گردید. جهت بازدید از ساختمان مورد نظر با شماره تلفن ثابت 32231347 -056 معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل در وقت اداری تماس تا هماهنگی لازم صورت پذیرد. ضمنا مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست نسبت به ثبت نام ودریافت گواهی جهت شرکت در مزایده اقدام و برای راهنمایی وثبت نام به دفتر سامانه ستاد به آدرس بیرجند: بلوار شهدای عبادی،سازمان صنعت ومعدن مراجعه نمایند.

امورحقوقی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی

 

مشاهده بیشتر

روابط عمومی

آخرین اخبار و تازه‌های مختلف اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا