میراث فرهنگی غیرمنقول

بافت تاریخی و فرهنگی بشرویه

بافت تاریخی بشرویه در مرکز شهر واقع شده است. موقعیتی که بعدها با گسترش شهر به دور آن، شهر کنونی را تشکیل داده است. رون شهر تاریخی در جهت شرقی-غربی بوده است که بعدها به واسطه احداث مسیر ماشین رو فردوس به طبس به رون شمالی-جنوبی تغییر یافته است. بافتی به هم پیوسته از مجموعه بناهای تاریخی است که در گذر زمان شکل گرفته است؛ مقایسه کالبدی بناها با یکدیگر و از طرفی تکیه بر اسناد مکتوب و کتیبه های موجود در برخی از بناهای عام المنفعه و مذهبی، افق زمانی دوره تیموری تا پهلوی را برای شکل گیری این بافت تاریخی نشان می‌دهد، که منطقی ترین حدود زمانی، در جریان تاریخ گذاری نسبی شهر محسوب می شود.

مشاهده بیشتر

مدیر وب‌سایت

واحد آمار و فناوری اطلاعات - مدیر وب‌سایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی