اداره شهرستان فردوس

کاظم شبنم‌زاده

کاظم شبنم‌زاده
سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس

همکاران اداره شهرستان فردوس:

علی شکرگزار
علی شکرگزار
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و متصدی دبیرخانه
روح‌اله صداقت‌طالبی
روح‌اله صداقت‌طالبی
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
حمید حلاج‌مقدم
حمید حلاج‌مقدم
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
اقدس کرم‌پور
اقدس کرم‌پور
مدیر پایگاه جهانی قنات بلده و شهر تاریخی تون
سعید مختارنیا
سعید مختارنیا
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
حمید اورنگ
حمید اورنگ
مراقب آثار تاریخی و متصدی امور مالی و گردشگری
جواد قنبری
جواد قنبری
مراقب آثار تاریخی
علیرضا راحت‌طلب
علیرضا راحت‌طلب
کارشناس گردشگری
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی