مناقصه‌ها و مزایده‌های برگزار شده

مناقصه:

( اداره کل مناقصه‌ای نداشته است)


مزایده:

مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید

تاریخ استعلام مزایده 1401/12/07
شماره استعلام مزایده 14012/1202/9512
شماره مزایده /فراخوان
سامانه ستاد
1001000206000001
تعداد شرکت کنندگان:

(11 نفر)

 • محمد علی حسینی
 • خدیجه مرادی
 • غلامرضا رضایی
 • حسن نقیبی
 • علیرضا زراعتکار
 • حمید محمدیان
 • علی پردلی
 • محمدرضا پرنده
 • مسعود متقی مهر
 • سیدجواد یوسفی
 • الهه سادات مصطفوی ( به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات توسط متقاضی در سامانه ستاد مربوطه پاکت ایشان بازگشایی نشد.)
برنده مزایده
 • آقای محدرضا پرنده
تصاویر اسناد مناقصه

مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش سه دستگاه خودروی مازاد بر نیاز

تاریخ استعلام مزایده 1402/07/12
شماره استعلام مزایده 14022/1202/2852
شماره مزایده /فراخوان
سامانه ستاد
1002000206000001
تعداد شرکت کنندگان: 2 نفر
برنده مزایده به علت عدم حد نصاب شرکت کنندگان مزایده تجدید شده است
تصاویر اسناد مناقصه

تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای فروش سه دستگاه خودروی مازاد بر نیاز

تاریخ استعلام مزایده 1402/07/30
شماره استعلام مزایده 14022/1202/3049
شماره مزایده /فراخوان
سامانه ستاد
1002000206000002
تعداد شرکت کنندگان: 9 نفر
برنده مزایده احمد عبدالهی (فقط خودروی نیسان وانت)
تصاویر اسناد مناقصه

تجدید مزایده عمومی یک مرحله‌ای دو دستکاه خودروی مازاد بر نیاز

تاریخ استعلام مزایده 1402/09/02
شماره استعلام مزایده 14022/1202/3389
شماره مزایده /فراخوان
سامانه ستاد
1002000206000004
تعداد شرکت کنندگان: 9 نفر
برنده مزایده ایمان خسروی پژو405 مدل1383 – ایمان خسروی پژو405 مدل1386
تصاویر اسناد مناقصه

فراخوان مزایده اجاره بنای تاریخی و گردشگری

تاریخ استعلام مزایده 1402/12/01
شماره استعلام مزایده 14022/1202/4321
شماره مزایده /فراخوان
سامانه ستاد
500200020600002
تعداد شرکت کنندگان:
برنده مزایده تجدید گردید
تصاویر اسناد مناقصه

فراخوان تجدید مزایده اجاره بنای تاریخی و گردشگری

تاریخ استعلام مزایده 1402/12/17
شماره استعلام مزایده 14022/1202/4591
شماره مزایده /فراخوان
سامانه ستاد
500200020600003
تعداد شرکت کنندگان: 8 نفر
برنده مزایده خانم عباس‌پور خانه تاریخی رائی‌فر – خانم سمیه عجم خانه تاریخی موسوی قاین
تصاویر اسناد مناقصه
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی