موسسات آموزش گردشگری خراسان جنوبی

فهرست موسسات آموزش گردشگری خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی
(کد تلفن استان خراسان جنوبی: 056)
(برای جستجوی موسسات آموزش گردشگری خراسان جنوبی از کادر جستجوی زیر استفاده نمایید)
نام واحدشهرستانمدیرعاملتلفننشانی
موسسه آموزشی گردشگری علوم خیامبیرجندعادله هلال بیرجندی0651972647
32439399
31360
بیرجند، بولوار مدرس، بیست متری دوم غربی، نواب صفوی غربی، پلاک 22، طبقه اول
موسسه خانه عمران شریفبیرجندکاظم شعبانی32225818بیرجند، خیابان مدرس، انتهای کوچه مدرس 6، شهید تیمورپور 2، پلاک 18، موسسه آموزش عالی آزاد کویر
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی