واحدهای پذیرایی میان‌راهی خراسان جنوبی

فهرست واحدهای پذیرایی میان‌راهی استان خراسان جنوبی
(کد تلفن استان خراسان جنوبی: 056)
(برای جستجوی سریع واحدهای پذیرایی میان‌راهی از کادر جستجوی زیر استفاده نمایید)
نام واحدشهرستاندرجهنام بهره‌بردارنشانیتلفن تماسصفحه اختصاصی
مجتمع گردشگری فلامینگو بیرجند 3قدسیه کرباسچی بیرجند – شوکت آباد
مجتمع گردشگری ا.. دره بیرجند3احمد رضا صائبیبیرجند – روستای ا.. دره
رستوران شقایقبیرجند2علیرضا ادیبیان
مرتضی محمدپور
بیرجند – پایانه مسافربری
رستوران پردیسقاین1ناصرکیانتاجآرین شهر – کیلومتر 55 محور بیرجند - قاین
رستوران رضوانقاین1محمد رضا قلی زادهکیلومتر 100 محور بیرجند قاین حاشیه جاده سنتو
رستوران گلدیسقاین1سید هاشم اکبریکیلومتر محور بیرجند-قاین. خونیک
رستوران مداینقاین2مریم دهنویخضری – حاشیه جاده آسیایی
رستوران مهرقاین2سید ابوالفضل اکبریبیرجند- قاین – روستای خونیک گدار
رستوران فجر دهشکقاین2طلعت جوادیخضری - دهشک
رستوران جواد الائمهقائن1محسن زحمتیخضری کیلومتر55 محور قاین - گناباد
مجتمع یاقوت سرخقائن1اسماعیل نعمت نژادروستای شاهیک
مجتمع پذیرایی صباقائن2محمد حسین محبیقائنات- سه راهی خواف- زیرکوه
هزارویک شبطبس3رسول نادمیانطبس – ضلع جنوبی امامزاده
رستوران چهاردهطبس3فاطمه تقدسیطبس – روستای جوخواه
رستوران مهرطبس3حسن شیعه زاده طبس – بلوار آیت ا.. واعظ طبسی
رستوران سبحانطبس2سید محسن حسینی مقدممحوردیهوک راهور- کیلومتر 165 روستای دیگ رستم
رستوران نگینطبس1محمدعلی همتی فردیهوک
کبابی طریق الرضاطبس3محمدرضا غیبگوییزنوغان
رستوران بهارطبس2علی رساییزنوغان(تعطیل موقت )
رستوران مهرطبس3طوبی شبانیطبس – ده محمد
رستوران صحراطبس3رمضانعلی عبداللهیطبس – ده محمد
رستوران بابا احمدطبس3احمد دلاوریطبس - کریت
رستوران خاتمطبس2خدابخش خدابخشی زادهطبس – عشق آباد
گل کویرطبس3محمد جوادزنگوییطبس –دیهوک
مجتمع تفریحی االماس طبسطبس3داوود بخشیطبس – بلوار امام خمینی
رستوران زائرالرضا(ع)طبس3زهرا پالائی
مدیر: حسن علیدادی
طبس – محور دیهوک- راور- دیگ رستم
رستوران بین راهی ولیفردوس2معصومه جهاندارفردوس – ورودی ازسمت بشرویه
رستوران نساجیفردوس2سیدفضل شکوریفردوس – کیلومتر 7 محورفردوس – مشهد، نرسیده به شهرک صنعتی
رستوران شهرکفردوس2اصغر مرحبیفردوس- باغستان روبروی پلیس راه
رستوران علی و پسران فردوس1صدیقه محمدپور کیلومتر 215 بیرجند
رستوران محبفردوس2علی محب رادفردوس- باغستان ، جنب پلیس راه
رستوران علی بابافردوس2محمد رضا پاسداراسلامیه حاشیه میدان بسیج
رستوران حاتم اسلامیهفردوس2عباس عاجز زادهاسلامیه خ امام خمینی
کمپ طلای سرخ فردوس3جوادفیروز بختفردوس- روستای برون
رستوران براتی وپسراننهبندان1میثم ضامنینهبندان- فلکه ورودی شهر نهبندان
رستوران امیدنهبندان2جواد محمدیکیلومتر 160 محور بیرجند- نهبندان روبروی پمپ بنزین خوسف
رستوران بهارنهبندان3محمد حسین سهل آبادیخراسان جنوبی- نهبندان روستای سهل آباد کیلومتر 110 محور بیرجند - نهبندان
مجتمع پذیرایی بعثت نهبنداننهبندان1نظام غنی فهیمکیلومتر 10 محور نهبندان - زاهدان روبروی مسجد حضرت ابوالفضل
مجتمع پذیرایی ولی عصرنهبندان1علیرضا زینلی نخعیشهرستان نهبندان - روبروی پلیس راه
کمپینگ و اردوگاه گردشگرینهبندان2مهدی استاد طبس – عشق آباد
مجتمع پذیرایی نگین کویر
چاهداشی
نهبندان2محمود عبداللهینهبندان – کیلومتر 36 محورنهبندان شهداد
رستوران ضیافتسربیشه1علیرضا ادیبیانکیلومتر 33 محور بیرجند – زاهدان جنب مسجد صاحب الزمان
مجتمع پذیرایی طلوع درحسربیشه2محمدمهدی خامس پناهسربیشه – روستای درح - حاشیه جاده
رستوران هامونسربیشه2امین کلنگی خواهسربیشه – کیلومتر65 محوربیرجند - زاهدان
مجتمع خدمات رفاهی مهرابسربیشه2خانم اشرف عرب عنانیکیلومتر 32 محور بیرجند- زاهدان
مجتمع پذیرایی خاطرهخوسف2ساره خاتون طاهری کیلومتر 22 محوربیرجند - کرمان
رستوران ولی زاده و پسرانخوسف1بخش ا... ولیزادهتعطیل موقت
رستوران ترنجخوسف2فرج ا... بهمدیکیلومتر 85 محور بیرجند- کرمان
مجتمع گردشگری بهشتسرایان3غلامرضا فولادیبسطاق - حاشیه جاده سرایان بیرجند
رستوران نیایشسرایان3محمد صادق فتاحیشهرستان سرایان ورودی شهر
مجتمع خدمات رفاهی اسدیهدرمیان2طهمورث رحمانیدرمیان
رستوران بین راهی خاوران خضریقاین3محمد رضا قربانی قاین
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی