میراث فرهنگی غیرمنقول

خانه پناهی

عمارت پناهی شامل دو منزل بوده که در محله میان ده و در دوره صفویه و تیموری ساخته شده است و در ضلع جنوبی مسجد میانده واقع گردیده است. دارای دو ایوان تابستانی و زمستانی می باشد. از ورودی بنا دید مستقیم به اندرونی خانه وجود ندارد و بعد از گذر از راهروی پر و پیچ و خم به داخل حیاط راه پیدا می کند. این خانه دارای سردابی بوده که در زیر ایوان تابستانی و تقریباً با ابعاد ایوان قرار گرفته، در قسمت ایوان تابستانی بادگیری وجود داشته که باد خنک را به داخل ایوان هدایت می‌نموده است در حال حاضر تنها دریچه ورود بادگیر به داخل ایوان موجود می باشد و خود بادگیر تخریب شده است. حوضخانه این بنا در ضلع جنوب غربی واقع گردیده است که دارای بادگیر و کلاه فرنگی و حوض آب در کف فضا می باشد.

مشاهده بیشتر

مدیر وب‌سایت

واحد آمار و فناوری اطلاعات - مدیر وب‌سایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی