میراث ناملموس

معرفت جوی استان

معرفت جوی و هواشناسی سنتی و پیش بینی اوضاع جوی به منظور تطابق برنامه کار کشاورزی و حداکثر استفاده از نزولات آسمانی و در صورت لزوم ذخیره مواد غذایی برای سال های سخت آینده است . مردم خراسان جنوبی در طول سالیان متمادی توانسته اند علایم و نشانه های مختلفی کشف کنند که بر اساس آن بتوانند اوضاع جوی را پیش بینی نموده و تا حد امکان آثار سوء سالهای خشک و بی باران را کاهش داده و تعدیل نمایند و حیات را در این منطقه خشک و فقیر استمرار بخشند. اگر چه معرفت جوی و هوا شناسی سنتی در حال حاضر در شهرها کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی در روستاهای استان هنوز کشاورزان بر اساس این معیارها و باورها برنامه کشت و کار خود را تنظیم می کنند. از این رو در جهت حفظ تجربیات گذشتگان و انتقال آن به نسل های آینده با توجه به کمرنگ شدن آن در شهر ها می بایست اقداماتی صورت گیرد .معرفت جوی با شماره 57 در فهرست میراث معنوی کشور (ناملموس) به ثبت رسیده است.

مشاهده بیشتر

مدیر وب‌سایت

واحد آمار و فناوری اطلاعات - مدیر وب‌سایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی
دکمه بازگشت به بالا
fa_IRفارسی