مدیرکل

اخبار و تازه‌های حوزه مدیرکل شامل بازدیدها و جلسات مدیرکل و واحدهای تابعه نظیر روابط عمومی، دفتر فنی و فناوری‌اطلاعات

دکمه بازگشت به بالا