مهمانپذیرهای استان خراسان جنوبی

فهرست مهمانپذیرهای استان خراسان جنوبی
(کد تلفن استان خراسان جنوبی: 056)
(برای جستجوی سریع مهمانپذیرها از کادر جستجوی زیر استفاده نمایید)
نام مهمانپذیرشهرستاننام مدیردرجه (ستاره)مجموع تخت‌هانشانیتلفن تماسصفحه اختصاصی
آرینBirjandعلی اصغر مهیمنی231بیرجند– م امام خمینی بین جمهوری13و1509159659424
32225034
زمردBirjandحسن مددی پور248بیرجند- خ جمهوری‌اسلامی پلاک 1309155642466
32222671
صفاBirjandسکینه شمس آبادی330بیرجند- خ جمهوری‌اسلامی19پ1209158609609
32222213
کلبهBirjandسید مصطفی حسین پور223خیابان جمهوری اسلامی –مقابل هتل مقدم09155616307
32224652
نویدBirjandسیدعلی اسلامی 164بیرجند- خ حکیم نزاری
جنب بازارچه اسلامی
09155619177
32223849
موحدیBirjandعلیرضا موحدی130خیابان جمهوری اسلامی – جمهوری 1309156702681
32212901
آبگرم فردوسفردوسنبیلی مقدم2210روستای برون- مجموعه آبگرم فردوس09155340612
32731191
سجادفردوساحمد پهلوان313فردوس- حاشیه میدان جهاد-ابتدای خ امام09151372259
32721010
فردوسیفردوسمحمد علی مرحبی330فردوس- خ رسالت09151372269
32723257
گلستانفردوسسید مجتبی جلیلی پروانه245فردوس- خ امام خمینی09151342406
32725558
قائنسعیدمحد حسین رجب زاده320قاین- م. مهدیه109155618831
32523735
سربیشهسعادتیاسحاق سعادتی220سربیشه خ مطهری6 (تعطیل موقت)09155624212
32663637
سربیشهاندیشهحسین درکی318سربیشه – خیابان شهید گورکانی 5 – پلاک 632665006
خوسفآبگرم لوتداریوش خسروی11670 کیلومتری جنوب شهر خوسف09151646200
خوسفحسامعلیرضا چوپانی319خوسف- بلوار امام رضا –پلاک 4609158650525
Back to top button
en_USEnglish