اداره شهرستان فردوس

کاظم شبنم‌زاده

کاظم شبنم‌زاده
سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس

همکاران اداره شهرستان فردوس:

علی شکرگزار

علی شکرگزار
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و متصدی دبیرخانه
حمید اورنگ

حمید اورنگ
مراقب آثار تاریخی و مصتدی امور مالی و گردشگری
حمید حلاج‌مقدم

حمید حلاج‌مقدم
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
اقدس کرم‌پور

اقدس کرم‌پور
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و مدیر پایگاه جهانی قنات بلده و شهر تاریخی تون
سعید مختارنیا

سعید مختارنیا
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
سعید سعیدپور

سعید سعیدپور
کارشناس میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
جواد قنبری

جواد قنبری
مراقب آثار تاریخی
دکمه بازگشت به بالا