اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان جنوبی

فهرست اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان خراسان جنوبی
(کد تلفن استان خراسان جنوبی: 056)
(برای جستجوی سریع اقامتگاه‌های بوم‌گردی از کادر جستجوی زیر استفاده نمایید)
نام اقامتگاهشهرستانبهره‌بردار
مدیر
درجهنشانیتلفن تماسصفحه اختصاصی
ستاره کویرطبسحسین آزادوار2شهرستان طبس – روستای حلوان09137781078
ساباططبسمحسن مهدی زاده 3شهرستان طبس – جاده دیهوک روستای اصفهک09158612011
کویرطبسعلی حسینی3شهرستان طبس – جاده دیهوک روستای اصفهک09133544476
عمو نوروزطبسسید امید موسوی2شهرستان طبس –کیلومتر 10جاده اصفهان-روستای کردآباد09139231080

نخل ونرگسطبسکریم ضرابی 2شهرستان طبس – روستای کریت –بافت قدیم09131582465
زرین چاه سه قلعه سرایان ولی الله اقبالی پور3شهرستان سرایان – بخش سه قلعه-روستای زرین چاه09151372363
چشمه سنگطبس فیض اله بخشی3شهرستان طبس – روستای پیرحاجات 09133551550

آقا سید ذبیح الله طبس سید مهدی بدیعی3شهرستان طبس – روستای ازمیغان 09132531582
ستاره پلوندفردوسعلی خانی زاده 3شهرستان فردوس – روستای پلوند09158364870
نمکزار سه قلعه سرایان جواد ضیائی 2شهرستان سرایان -سه قلعه -منطقه نجوم سه قلعه09159357835
رباط کلمردطبسمهدی اکرمی رئیس آبادی2شهرستان طبس – جاده قدیم طبس – یزد کیلومتر 80
رباط کلمرد
09132544908
سرای حجی پدرطبسسعیده حسینی مقدم3شهرستان طبس – جاده دیهوک روستای اصفهک09139545438
ملا مختارطبسفاطمه عابدی / احسان محمودی 3شهرستان طبس – جاده دیهوک روستای اصفهک09130531740
خانه حسین پور بشرویه محمد حسین پور 3شهرستان بشرویه – بافت تاریخی –خیابان ملا عبدالله بشروی – میلان سوم – کوچه مهری 09151370833
05632774261
پی باغطبس طاهره فضلی 3شهرستان طبس – جاده دیهوک روستای اصفهک09132533829
09135146654
انتظام طبس مهدی کلانی3شهرستان طبس – دیهوک – بافت تاریخی 09130031446
ناردونطبسغلامرضا آشنا3شهرستان طبس – روستای ازمیغان09132532380
ماسوله کویرطبسعلی عوض بیگی / احسان حسن خانی3شهرستان طبس – جاده دیهوک به طرف کرمان – روستای نایبند – بافت قدیم09133551353
09157926626
خانه پدریبیرجندمسعود پورصدری3شهرستان بیرجند – روستای خراشاد – میلان جمهوری اسلامی – پلاک 18609151613830
عمارت میرزاسرایاناکرم اسدزاده3شهرستان سرایان – روستای نوده09152058208
سراچهطبسحسین باقری3شهرستان طبس – جاده دیهوک روستای اصفهک09132506791
بشرویبشرویه فرامرز کیانی3شهرستان بشرویه- بافت تاریخی – خیابان ملا عبدا الله بشروی – کوچه مهری 09157402080
سرای برات اله طبسطاهره حیدرزاده 3شهرستان طبس – جاده دیهوک روستای اصفهک09364404431
09136077578
عمو حسنفردوسحسن رضایی میرزا قلی3شهرستان فردوس – روستای پلوند09159347423
مظفرفردوسمحمد ناصری3شهرستان فردوس – روستای پلوند09153346216
نگین کویرفردوسعباس رضازده 3شهرستان فردوس – روستای پلوند09159340760
ریگ و آفتاببشرویهسید حسین سلیمانی رباطی3شهرستان بشرویه- میدان امام خمینی – کوچه رباطی –خانه تاریخی معینی09155343756
شریفیفردوسعصمت افسرده3شهرستان فردوس –باغستان علیا –ولی عصر 13 –پلاک 609359489675
32752037
مادر جونسرایان غلامحسن حداد3شهرستان سرایان – روستای مصعبی 09158620951
32875659
آستوطبس مهدی زیرک3شهرستان طبس – بخش دستگردان – روستای حسن آباد 09132501969
زرشکده افینزیرکوهآسیه کمالی3شهرستان زیرکوه – روستای افین 09153627349
ایراوه طبسسیده فاطمه احمدی کارگر3شهرستان طبس – روستای پیرحاجات 09130030997
0938375001
بوذرجمهرقاینات جواد قربانی3شهرستان قایات – شهر قاین – خیابان جانبازان 12- خانه تاریخی موسوی09151646683
بهشت هشتم فردس محیا سادات مزدآور2
استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، باغستان علیا ، خیابان زینبیه 09156671339
09153355202
چاه گنبدطبسعلیرضا اکبرزاده 3استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بخش دیهوک ، کیلومتر 25 محور فردوس09133522384
راویجسرایان

عباس نجیبی / حسن فرهادی 3استان خراسان جنوبی ، شهرستان سرایان ، بخش دیهوک ، روستای راویج09158662246
09158673362
ثامنفردوسمحمد رضا خورشیدی3استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، اسلامیه ، خیابان شهید هاشمی نژاد ،پلاک 17509151342533
بابا شبنمفردوسهادی شبنم زاده3استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، باغستان سفلی ، نرسیده به پلیس راه ، مقابل معاینه فنی09126613667
05632754442
ولی آبادسرایانفاطمه شهریاری3استان خراسان جنوبی ، شهرستان سرایان ، روستای عباس آباد مصعبی ، منطقه ولی آباد09151372148
ناظرسربیشهزهره مستوفی / روزبه طاهریان1استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، روستای هریوند09151583326
سرای گردشگری کرباسچینهبندانمسعود کرباسچی 2استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ، روستای چهار فرسخ09121303421
کاروانسراسرایانمصطفی جلالی3استان خراسان جنوبی ، شهرستان سرایان ، خیابان امام خمینی – کاروانسرای تاریخی 09157572237
سرای حاج احمد زیرکوه فاطمه لطفی افین 2استان خراسان جنوبی ، شهرستان زیرکوه ، روستای افین ، بافت قیم 09155628386
حلوانجرس طبس سمیه صفری3استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس، روستای حلوان09140684260
انارستون فردوس سمیرا حسینی 2استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، اسلامیه ، خیابان امام خمینی 1509156019118
استاد علی آهنگر طبس سلمان استاد 3استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، دیهوک ، بافت قدیم
09133739661
05632843214
رباط خوشابفردوس حجی اسماعیل ناصری2استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، کیلومتر 37 محور بشرویه – فردوس – رباط خوشاب09153350493
زرین گلسرایان رمضان آویزش رمضانی3استان خراسان جنوبی ، شهرستان سرایان ، بخش سه قلعه ، روستای زرین چاه 09159619740
کویر همت آبادزیرکوه ابراهیم غضنفری3استان خراسان جنوبی ، شهرستان زیرکوه ، روستای همت آباد 09159613935
عمارت هشت طاقطبس وحید غلامیان2استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس – روستای جوخواه 09131554389
سرای کوشهخوسفطاهره اکبری 3استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – روستای کوشه09151602273
سرای ارغوانی بشرویه حمید سقایی نوش آبادی2استان خراسان جنوبی – شهرستان بشرویه – روستای اصفاک – کاروانسرای اصفاک09131636917
عمارت کیانی زادهبشرویهحسن کیانی زاده1استان خراسان جنوبی – شهرستان بشرویه –بافت تاریخی شهر ، خ ما عبدالله ، کوچه مستوفی09155345376
علی بابا تکطبسجواد آزادوار2استان خراسان جنوبی – شهرستان طبس ، روستای حلوان 09152517144
09151537144
خانه نیاکانبیرجندمحمد حسین خراشادی / فاطمه خراشادی3شهرستان بیرجند – روستای نصرآباد خراشاد –خیابان امام حسین 709151603631
خانه فروغبشرویهمهشید فروغ نصیرایی 3شهرستان بشرویه – روستای رقه – خانه تاریخی فروغ نصیرایی09153029479
عمارت بیناخوسفسمیه ایوبی 2شهرستان خوسف – شهر خوسف – جنب آرامگاه ابن حسام – خانه تاریخی بینا09159622014
ماهور کویربشرویهحسن رحمانی -شهرستان بشرویه - شهر بشرویه – خیابان امام خمینی 18 – خانه رحمانی 0959166551
آرادطبس نعمت عابدی3شهرستان طبس – جاده تهران - روستای احمدیه 09123592514
خانه ملک درمیانمحمد صادق خسروی-شهرستان درمیان – روستای گسک- خانه تاریخی ملک09152664038
خوشینهبیرجندمجتبی خسروی3استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، جاده اسدیه ، روستای خوشینه پایین09153613064
فردوسقیومحسین قیومی شریفی-استان خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس – باغستان علیا – خیابان زینبییه 09155340081
پشت کاریزطبس مجید صولتی -شهرستان طبس – بخش دستگردان – روستای آبخورگ09139530718
سلطان بانو کریمو سرایانزهرا کفشگر-شهرستان سرایان – روستای کریمو 09159347584
09158356735
ابن حسام خوسفحامد دهقان 3شهر خوسف – مطهری 19 – پلاک 9 09156038425
خانه شهدادی خوسففاطمه زهرا یونسی -استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – روستای کوشه09151644900
کاظم آبادبیرجندکاظم فروتن راد3شهرستان بیرجند – روستای فریز مرغ – کاظم آباد 09151611512
سرای زنده دلانفردوسمحمد حسین زنده دل1شهرستان فردوس – روستای برون 09151342300
32728494
سرای مهر خراشاد بیرجند سید احمد خراشادی 3شهرستان بیرجند – روستای خراشاد – انقلاب اسلامی 4 09157414819
شب های از نو طبس منیره جمادی 3شهرستان طبس- جاده دیهوک به طبس – سمت راست – روستای سرند09139709007
شمس الماره فردوس علیرضا حمامی 2شهرستان فردوس – باغستان علیا – ولی عصر 6 09153350565
بابا حاجی طبس فهیمه فاطمی نژاد / مجید رجبی 3استان خراسان جنوبی ، شهرستان طبس، روستای حلوان09135695304
09139545304
اسپیدار بشرویه فرزین کیانی 2استان خراسان جنوبی - شهر بشرویه – نبش ملا عبدالله 13 09159358915
رستم خانفردوساکبر خانی زاده میرزا قلی 3شهرستان فردوس – روستای پلوند09153357619
شهر آفتاببشرویه مریم کریان 1بشرویه –خیابان مجتهد بشروی – جنب پارک کشاورز09159347164
باغچه شاه عباس بشرویه مرضیه رحمن زاده رضایی 3بشرویه – روستای کرند 09158341700
باغ علی بشرویه عباس جهانیان 3بشرویه – خیابان ملا عبدالله – رو به روی کوچه مستوفی – اقامتگاه باغ علی 09155350300
خانه عرفانی قاینات ناصر فارغ2قاین – روستای بیهود – خیابان شهید عرب پور09158629937
عمارت مشیر فردوس مجید شریفی 3فردوس - باغستان علیا - خیابان زینبیه 09153340126
عمارت امید فردوسزینب علی زاده نرم 2فردوس - اسلامیه - نبش امام خمینی 109335904677
32735187
دکمه بازگشت به بالا