مجوزهای صادرشده

آمار مجوزهای حوزه گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع در سال 1401
ردیفنوع مجوزجدیدتمدید شده
1سفره خانه های سنتی و اقامتگاه های بوم گردی850
2موافقت اصولی64-
3دفاتر خدمات مسافرتی219
4پروانه های بهره برداری520
آمار مجوزهای صنایع دستی در سال 1401
ردیفنوع مجوزحقیقیحقوقی
1پروانه تولید انفرادی478---
2کارت شناسایی100---
3پروانه کارگاهی5---
4پروانه تولید کارگاهی چند رشته ای0---
5جواز تاسیس کارگاه2---
شهرستاننام و نام خانوادگی متقاضیموافقت اصولیمجوز ایجادنوع تاسیساتتاریخ صدور
فردوسعاطفه غلامی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسغلامعلی صمدی اردبیلی*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسداوود بخشی*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینعلی آشوری*اقامتگاه بوم گردی1401
خوسفغزاله دلیری*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینجواد رضوانی نیا*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسزینب السادات باقری*سفره خانه سنتی1401
خوسفعلی دباغیاقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندشهین وفایی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسفهیمه سادات علی پرست*اردوگاه گردشگری1401
بیرجندعلییرضا ادیبیان*مهمانپذیر1401
طبسمحمدرضا یحیی شیبانیمرکز سرگرمی تفریحی1401
سرایانمحمدرضا محمود پور*مجتمع گردشگری1401
زیرکوهناصر صاحبی*مجتمع گردشگری1401
قاینالهه ثقوری*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسالهه پردل برون*اقامتگاه بوم گردی1401
سربیشهشهاب محتشمی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسزهره کاظم نیا*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندحسن خونیکی*سفره خانه سنتی1401
زیرکوهمهناز حسنی اسفاداقامتگاه بوم گردی1401
درمیانمحمد امین داوودی بجد*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینام البنین عباسپور*اقامتگاه بوم گردی1401
نهبندانکبری سلیمی راد*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسمهدی چوپانی*اقامتگاه بوم گردی1401
زیرکوهمجتبی میری*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسروح اله امیریاقامتگاه بوم گردی1401
زیرکوهخدیجه شریفی*اقامتگاه بوم گردی1401
سرایانصدیقه هادی زاده*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینداوود تقی نژاد*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسحسین شبانی*اقامتگاه بوم گردی1401
سرایانحمید محمد نیااقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندعلی رضا چمنی*سفره خانه سنتی1401
طبسطاهره نظریان*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندعلی خسروی رقیه آباد*اقامتگاه بوم گردی1401
طبساحمد رجبیاقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهادریس حسین زاده اول**اقامتگاه بوم گردی1401
درمیانایمان زارعی درمیان*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسصدیقه اکبری*مهمانپذیر1401
بیرجندزهرا حسین پورسفره خانه سنتی1401
فردوسمریم خزاعیان*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسنادر طلائی*سفره خانه سنتی1401
طبسنیلوفر مقیمی*اقامتگاه بوم گردی1401
خوسففرزانه اصلاح*اقامتگاه بوم گردی1401
سرایانمحمدمهدی عظیمی*اقامتگاه بوم گردی1401
نهبندانحسین قائنی نژاد*تاسیسات اقامتی و پذیرایی1401
علی حسین نیا*اقامتگاه بوم گردی1401
زهرا سرچاهی*اقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهغلامرضا رحیم کریمیاقامتگاه بوم گردی1401
طبسشرکت تعاونی گردشگری رخ سرام طبساقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهمحمدعلی نوریمجتمع های گردشگری1401
فردوسنرگس مردانی*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندحسین کاسه سنگیسفره خانه سنتی1401
بشرویهمهدی شریف زادهاقامتگاه بوم گردی1401
فردوسسیدجعفر محمودی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسسیدجعفر محمودی*اقامتگاه بوم گردی1401
طبسمرتضی باقری مقدم*اقامتگاه بوم گردی1401
قاینحمید یعقوبی*مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی1401
سرایانعصمت عابدینی*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسنرگس مردانی*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندلطف اله خسروی رقیه آباد*اقامتگاه بوم گردی1401
بیرجندامیرحسام خزیمههتل1401
بیرجندفاطمه شمس آبادیاقامتگاه بوم گردی1401
فردوسهادی شبنم زاده*اقامتگاه بوم گردی1401
فردوسمحمد ناصریاقامتگاه بوم گردی1401
درمیانعلی مولویاقامتگاه بوم گردی1401
بشرویهمریم کریان*اقامتگاه بوم گردی1401
نهبندانابوالفضل فرهی*سفره خانه سنتی1401
دکمه بازگشت به بالا