برای جستجو و دریافت اطلاعات تماس با کارکنان اداره‌کل، معاونت‌ها، ادارات و دفاتر نمایندگی شهرستان‌ها کلیک کنید.

تلفن گویا: 31751000 (کد: 056)


  ساختمان شماره یک:
  استان خراسان‌جنوبی، بیرجند، خیابان آیت‌ا… مدرس، نبش مدرس۲۳، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌جنوبی
  تلفن: (کد056) 32459108 و 32459139 – فکس: 32459087 – کدپستی: 9718793179

  ساختمان شماره دو:
  استان خراسان‌جنوبی، بیرجند، خیابان شهید بهشتی، بهشتی13، معاونت صنایع‌دستی (مرکز آموزش صنایع‌دستی)

  اداره شهرستان بیرجند:
  استان خراسان‌جنوبی، بیرجند، خیابان شهید منتظری، منتظری3، ساختمان پست‌خانه، اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیرجند.

  اداره شهرستان قاینات:
  استان خراسان‌جنوبی، قاین، خیابان پیروزی

  دکمه بازگشت به بالا