مناقصه‌ها و مزایده‌های برگزار شده

مناقصه:

( اداره کل مناقصه ای نداشته است)


مزایده:

مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید

تاریخ استعلام مزایده 1401/12/07
شماره استعلام مزایده 14012/1202/9512
شماره مزایده /فراخوان
سامانه ستاد
1001000206000001
تعداد شرکت کنندگان:

(11 نفر)

 • محمد علی حسینی
 • خدیجه مرادی
 • غلامرضا رضایی
 • حسن نقیبی
 • علیرضا زراعتکار
 • حمید محمدیان
 • علی پردلی
 • محمدرضا پرنده
 • مسعود متقی مهر
 • سیدجواد یوسفی
 • الهه سادات مصطفوی ( به دلیل عدم بارگذاری اطلاعات توسط متقاضی در سامانه ستاد مربوطه پاکت ایشان بازگشایی نشد.)
برنده مزایده
 • آقای محدرضا پرنده
تصاویر اسناد مناقصه
دکمه بازگشت به بالا