دستورالعمل‌ها

فهرست دستورالعمل‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
معاونتعنوان دستورالعمللینک دانلود
گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌هادستورالعمل نظارت بر تاسیس و فعالیت مراکز اطلاعات گردشگران
گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌هادستورالعمل نحوه برگزاری رویدادهای گردشگری در استان‌ها
گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌هاسامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی (مجوز بند ب)
گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌هاسند راهنمای کابری ویژه راهنمایان گشت
گردشگری، سرمایه‌گذاری و طرح‌هاسند راهنمای کاربری ویژه ثبت گشت و قرارداد
دکمه بازگشت به بالا